Соопштенија за студиска програма Безбедност и финансиска контрола
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Подигање на оценки Известување Кривично процесно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати Испит - сесија ноември Резултат Царинско работење
Термин за поправен колоквиум Известување Управно право
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ Резултат Менаџмент на човечки ресурси
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ ПОПРАВЕН Резултат Социјална патологија
Резултати од прв поправен колоквиум Резултат Вовед во право и уставно право
Резултати од Завршен испит Резултат Кривично процесно право
Резултати од испит Резултат Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика
Резултати од испит Резултат Криминалистичко разузнавање
Резултати од прв колоквиум Резултат Управно право
Резултати од првиот колоквиум Резултат Социјална патологија
Резултати од прв колоквиум по предметот Финансиско сметководство Резултат Финансиско сметководство
Прелиминарна листа за постигнатите резултати Резултат Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Материјали Социјална патологија
Менторска настава Известување Менаџмент на човечки ресурси
Настава Известување Менаџмент на човечки ресурси
Конечни резултати Резултат Вовед во право и уставно право