Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
РЕЗУЛТАТИ ОД СИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ЈУНСКА СЕСИЈА 2019 - проф. д-р Миодраг Лабовиќ Резултат Кривично право
Анализа на случај Известување Кривично процесно право
Термин за впишување на оценки кај проф.д-р Борис Мургоски Известување
Konecni bodovi so ocenka od junska sesija Резултат Родови перспективи на криминалот
Konecni bodovi so ocenka od junska sesija Резултат
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА Резултат Сообраќајна деликвенција
Резултати јунска испитна сесија Резултат Децата жртви на криминал
Konecni bodovi so ocenka od junska sesija Резултат Човекови права и слободи
Термин за впишување на оценки кај доц. д-р Марјан Ѓуровски Резултат
Резултати од испит Резултат Англиски јазик 1
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА Резултат Криминалистичка методика
ПРЕЛИМИНАРНА БОДОВНА ЛИСТА Резултат Економско- финансиски криминал
Резултати од испит Резултат Психологија на комуникации
Впишување на оцена - проф. д-р Никола Дујовски Известување
Бодовна листа по јунска сесија Резултат
Бодовна листа по јунска сесија Резултат Родови перспективи на криминалот
Бодовна листа по јунска сесија Резултат Човекови права и слободи
Резултати и известување Резултат Психологија на криминалното однесување
Пенологија Резултат Пенологија
Малолетничка Резултат Малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца