Соопштенија за студиска програма Криминологија и криминална политика
pp12345678910pp
НасловТипПредметДатум
Известување за презакажување на часовите Известување Англиски јазик 3
СООПШТЕНИЕ Известување Корпоративна безбедност
СООПШТЕНИЕ Известување Корпоративна безбедност
Konecni bodovi so ocenka od septemvriska sesija Резултат Човекови права и слободи
2018-19 - КПП - Криминологија и криминална политика - План за реализација на наставата Материјали Кривично процесно право
Konecni rezultati so ocenka po septemvriska sesija Резултат
Ocenka po ispit vo septemvriska sesija Резултат Родови перспективи на криминалот
Конечни резултати Резултат Превенција на криминалитетот
Прелиминарни резултати Резултат Вовед во право и уставно право
Конечни резултати од завршен испит Резултат Правосуден систем
Конечни резултати од континуирана проверка Резултат Правосуден систем
Резултати од испит прва декада Резултат Организиран криминал и корупција
Термин за пишување есеј е 2.10.2018 година во 12 часот во канцеларија бр.11 Резултат Вовед во полициски науки
Увид во тестовите и земање оценка Известување Психологија на криминалното однесување
Одложување на предавања Известување Кривично процесно право
Резултати и соопштение Резултат Психологија на комуникации
Резултати и соопшение Резултат Психологија на криминалното однесување
Прелиминарни резултати од септемвриска сесија Резултат Вовед во полициски науки
Rodovi perspektivi na kriminalot Резултат
Metodika na istrazuvanje na malosetnicka delinkvencija -Bodovna lista po septemvriska sesija Резултат