Активности со студенти
pp12345678pp
НасловДатум
ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ФОНДОВИТЕ НА НАТО ЗА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА И СТУДЕНТСКО ВОЛОНТИРАЊЕ
СВЕЧЕНО ОТВОРАЊЕ НА СТУДИИТЕ ПО ПОВОД ПОЧЕТОК НА СТУДИСКАТА 2014/2015
ПОСЕТА НА ЕКСПЕРТ ОД ПРАКСА ПО ПРЕДМЕТОТ ЕКОЛОШКА КРИМИНАЛИСТИКА
Јаловиштето во Пробиштип- горлив еколошки проблем
Ден на дрвото - засади ја својата иднина
Посета на експерт од пракса
Предавање - Криминалистичка тактика 2
Вежби на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“
Реализација на вежбите во ЕБР
Дводневна планинска тура
Посета на Центарот за управување со кризи
Активности со студенти по Безбедносни стратегии и менаџмент
Посета на Црвениот крст на Македонија - Безбедносни стратегии и менаџмент
Државниот Инспекторат за животна средина - Меѓународна заштита на животна срединa
Предавање за геостратешките позиции на Руската федерација
СТУДЕНТСКА ПОСЕТА НА ЕЛИТНАТА ЕДИНИЦА НА АРМ „ВОЛЦИ„
Предавања на докторски студии Криминалистика и наука за полицијата
ПОСЕТА НА СЕКТОРОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА
Посета на „Секторот за полициски работи од општа и посебна надлежност“
ПРЕДАВАЊЕ ЗА КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ ОД ПРОФЕСОР ОД БЕЛГРАДСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ