Проекти
pp1pp
НасловДатум
FP7 SECURITY COMPOSITE PROJECT: Comparative Police Studies in the EU (www.composite-project.eu)
Tempus application form for a Joint European Project (JEP)
Tempus Joint European Project for Institution Building
Црвен крст во Акција - Промоција на Хумани Вредности (ЦКА-ПХВ)
Зајакнување на капацитетите за применливост на законодавството во животната средина на локално ниво
Заеднички проект на „Нова Македонија“ и Факултетот за безбедност-Скопје
На ден 02.09.2015 (среда) во просториите на Факултетот за безбедност во Скопје е остварена средба
ЗАЕДНИЧКА СОРАБОТКА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ И РАКВИАК ЦЕНТАРОТ
Публикација - Влијанието на безбедносната култура кај младите во локалната заедница
На 9.1.2016 година од страна на вон.проф д-р Марина Малиш Саздовска и м-р Тони Станковски
КОНТАКТИ СО РЕФЕРЕНТНИОТ ИНСТИТУТОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ „ИВО ПИЛАР„
Unity Newsletter October
ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОРУПЦИЈАТА- Истражувачки извештај 2013-2015 година
ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ВО “Nato Youth Club” - Проект на Американско Катче и Факултетот за безбедност
Програмата за професионално и стручно усовршување за разузнавање и анализа